Scraping – flera 1000 år gammal metod för återhämtning

Scraping – den 4000 år gammla återhämtningsmetoden

Scraping är en väldigt gammal tradition från Kina.
Den kallas också Gua Sha. De som utför den traditionella metoden menar att den ska hjälpa för
bland annat smärtlindrning och ökad blodcirkulation.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.