Föräldraupplevelser karta

Här bor familjerna vars barn inte kan gå till skolan.

Som en del av vår artikelserie så tog vi kontakt med utsatta familjer i hela Sverige. Det är en inblick i en dyster värld fylld med ångest och stress för både barnen och de vuxna. För att visa omfattningen problemet är har vi lagt in familjernas uppleveleser här i en karta där man kan klicka runt och själv läsa om familjernas vardag. Detta är ett urval av 160 enkätsvar från föräldrar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.