Yoga – för kropp och sinne

Alexandra Arcari Gimdal utövar yoga ihop med elever.
Bild: Hannah Frejdeman

Yoga – för både kropp och sinne

Allt fler människor fastnar för den populära träningsformen yoga. Statistik från en av Sveriges största gymkedjor visar en stor ökning av antalet yogapass de senare åren.
– För mig är inte yoga en träningsform utan ett sätt att nå själ och sinne, säger yogaläraren Alexandra Arcari Gimdal.

När den tusenåriga traditionen av yoga slog igenom i västvärlden som träningsform har dels de gamla indiska yogatraditionerna fått fäste samtidigt som nya varianter har uppstått.
Alexandra Arcari Gimdal är yogainstruktör och arbetar bland annat på gymkedjor i Göteborg. Ofta befinner hon sig framför ett tjugotal elever som alla är i salen för att praktisera yoga.

Alexandra har själv utövat yoga i över 20 år och är traditionellt skolad, genom en så kallad parampara metod, där en mer erfaren lärare för vidare kunskapen direkt till eleven.

"För mig är inte yoga en träningsform utan ett sätt att nå själ och sinne."

– Att gå och få diplom är nymoderna påhitt. Yoga är flera tusen år gammalt och från början fanns det inga certifikat att ta. Då lärde man från de med mer erfarenhet och jag håller mig gärna till det traditionella, säger Alexandra.

Alexandra menar på att yoga traditionellt är en spirituell praktik. Något som i takt med att konceptet blivit mer och mer populärt i västvärlden och på våra svenska gym ibland lite glöms bort.

– För mig är inte yoga en träningsform utan ett sätt att nå själ och sinne. Men att använda kroppen som ett verktyg för att nå själ och sinne gör att kroppen ändå får sin träning.

För Alexandra är den svåraste träningen den mentala träningen. Att bara koppla bort allting och framförallt kanske att inte tänka.

– Vi tänker alldeles för mycket på massa skit vi inte behöver, säger hon.

Under 2013 kunde medlemmarna på en av Sveriges största gymkedjor Friskis och Svettis gå på 275 yogapass per vecka. Fyra år senare hade antalet pass i veckan ökat till 445, det vill säga en ökning på 62 procent. Enligt en undersökning från Sifo på beställning av Stadium är det fler kvinnor i Sverige som regelbundet praktiserar yoga. Något som Alexandra också märkt på sina yogaklasser.

– Till en början var kanske en av tjugo elever män. Men det börjar vända lite nu tycker jag. Jag ser iallafall fler män på mina klasser. Det är ju lite intressant att det i Indien till en början var män som sysslade med yoga och så kallad “soul-searching”.

Bild: Mathilda Alveflo

Alexandra menar att det kanske är en av anledningarna till att det har blivit en trend i västvärlden också. Att människor kanske söker efter något djupare i sin vardag.

Även forskare kan intyga att yoga har positiva effekter för både kroppen och sinnet. Marian Papp är utexaminerad medicinsk doktor på Karolinska Institutet och har forskat om yogans effekt på dess utövare.

– Det finns många olika yogastilar, den mer fysiska yogan påverkar nervsystemet och man får en bättre reglering och balans i sitt autonoma nervsystem. Det finns mindre studier som visar visst stöd för att konditionen kan förbättras hos otränade med en fysisk yogastil. Andra fysiska faktorer som förbättras av den fysiska yogan är bland annat balansförmåga, rörlighet och muskelstyrka.

Vilka psykiska effekter kan yogaträning ge?

– Ökad förmåga till återhämtning och stresshantering förbättras ofta men också självskattad livskvalitet. Även ökad kroppskontroll och kroppskännedom.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.