Skogsbad – trenden från Japan

Åsa Ottosson anser att det finns många fina sinnesintryck i naturen som man bör dra nytta av. Bild: Privat

Bada bland träd – trenden från japan

Trenden handlar om att återknyta kontakten med naturen och kallas för skogsbad. Syftet är att återhämta sig och minska stress.
– När det handlar om friskvård har man allt att vinna på skogsbad, säger Åsa Ottosson, journalist, författare och naturhälsokonsult.

Skogsbad innebär att man vistas i en skog, andas djupt och öppnar sina sinnen. Man ska släppa alla vardagstankar och låt sina sinnen fånga upp det som kommer. Trenden uppfanns i Japan på 1980-talet.

Åsa Ottosson, journalist, författare och naturhälsokonsult, anser att skogsbad förtjänar att vara mer än en trend.

– Det förtjänar att vara en vardagsvana och förhoppningsvis gör många skogsbad till en vana, säger hon och berättar att skogsbadare verkligen ska försöka fokusera sina sinnen.

“När det handlar om friskvård har man allt att vinna på skogsbad”

– Det finns många sköna sinnesintryck i naturen som man kan dra nytta av. Lyssna efter fåglar och försöka känna dofter. Då blir hjärnan upptagen med att ha det härligt och inte på det man är stressad över på en stund.

Ottosson berättar att naturvistelser har flera positiva hälsoeffekter. Det kan sänka blodtrycket hos en stressad människa och halten stresshormoner.

– Det finns också lovande forskning som visar att det kan stärka immunförsvaret. Det är jättespännande, men än kan man inte dra så stora växlar på det.

Det finns också studier som visar att naturvistelser kan höja koncentrationsförmågan och göra människor på bättre humör. Dessutom är skogsbad ofta kopplade till fysisk aktivitet, vilket i sig har god effekt på hälsan.

– När det handlar om friskvård har man allt att vinna på skogsbad. Tillräckligt många studier visar att skogsbad fungerar som friskvård, men när det gäller sjukvård i Sverige behövs det mer forskning. Det hindrar dock inte att man upplever skogen som läkande.

På Facebook dyker skogsbadsevenemang upp och likaså webbsidor i andra hörn av internet där man kan betala för guidade skogsbad. Guiderna instruerar hur man ska göra och vad som är bra att tänka på under skogsbadet.

Det finns emellertid ingen forskning som visar att guidade skogsbadsturer är mer effektiva för återhämtning än om man skulle skogsbada på egen hand.

– Man kan självklart skogsbada på egen hand, men en guide kan tillföra flera olika positiva aspekter. Dels att guiden påminner en om att öppna sinnena och sänka tempot. När man går med en guide behöver man inte tänka på var man befinner sig någonstans. Det är ju guiden som visar en ett fint naturområde. Man kan gå ut och vara trygg, säger Ottosson.

De flesta som leder guidade turer är specialintresserade personer som har läst och praktiserat sig till kunskap, enligt Ottosson. Det finns också internationella kurser för guider.

– Men precis som mycket annat när det gäller friskvård handlar det mycket om att man gillar och litar på personen som leder skogsbadet. Då kan man få en mycket positiv skogsbadsupplevelse.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.